Berechnung des Förderstroms/Fördervolumen

Formel

V = Q · ηv · n · 1 1000
QFörderstromkw
nDrehzahlU/min
VFördervolumencm³/U
ηvvolumetrisch≈ 0,97

Drehzahl U/min
Förderstrom l/min
Fördervolumen cm³/U